Vi använder cookies för att samla statistik. Genom att klicka OK accepterar du att cookies för att samla statistik används. Du kan neka till att sådana cookies används genom att klicka här. Läs mer om vår cookiepolicy här.OK
C WORLDWIDE ASSET MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S DANMARK FILIAL I SVERIGE | BLASIEHOLMSGATAN 5| STOCKHOLM| ORG.NR 516405-7233

C WORLDWIDE LONG/SHORT GLOBAL

Målsättningen med C WorldWide Long/Short Global är att skapa hög avkastning och, över tid, uppvisa låg korrelation med de globala aktiemarknaderna. För att uppnå detta kommer vi att utnyttja den flexibilitet fonden har, vilken i korthet innebär att vi kan

• köpa aktier (vara långa) i bolag vi menar har stor potential på sikt och som inte reflekteras fullt ut i dagens aktiekurs

• sälja aktier (vara korta) i bolag vi menar är övervärderade och av sämre kvalitet. Att ”korta” innebär att vi lånar ett antal aktier från en långsiktig investerare i syfte att sälja dem på förväntan om att aktiekursen kommer att falla och det därför kommer att bli möjligt att köpa tillbaka aktierna till en lägre kurs och därmed göra en vinst

• köpa/sälja (ställa ut) derivatinstrument med en viss underliggande aktier, sektor eller marknadsindex. Genom att köpa aktier och samtidigt sälja lånade aktier och andra tillgångar kan vi konstruera en portfölj med kapacitet att skapa positiv avkastning oavsett om förväntningarna på aktiemarknaden är positiva, neutrala eller negativa.

Samma filosofi som i C WorldWide Global Equities
Förvaltningen av fonden baseras på samma filosofi och metod som i C WorldWide Global Equities, och som vi kallar ”trendbaserad stockpicking”. Denna filosofi är en av nyckelfaktorerna bakom det långsiktiga värdeskapandet C WorldWide Global Equities svarat för.

Riskinformation: Investeringar i fondandelar är alltid förknippade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde, och kan påverkas av ändringar i valutakursen. Det finns inga garantier för att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. För mer information, se respektive KIID och prospekt.

Fondnamn: C WorldWide Hedge - C WorldWide Long/Short Global
Förvaltare: David Rindegren
ISIN-kod: LU0171715930
PPM-nummer: ej valbar
Förvaltningsavgift: 1,22%
Insättnings/ uttagsavgift: Ingen
Prestationsbaserad avgift: 20% av fondens överavkastning i förhållande till den lägsta av jämförelseräntan EURIBOR 3 månader och 8%
Jämförelseindex: EURIBOR 3 Months Index
Startdatum: 2003-06-24
Basvaluta: EUR

Vänligen notera att C WorldWide Long/Short Global endast är öppen för handel den sista varje månad. NAV som visas övriga dagar är en indikativ kurs.

Riskinformation: Investeringar i fondandelar är alltid förknippade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde, och kan påverkas av ändringar i valutakursen. Det finns inga garantier för att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. För mer information, se respektive KIID och prospekt.