Vi använder cookies för att analysera hur besökare använder vår webbplats. Om du fortsätter på webbplatsen samtycker du till att cookies används för dessa ändamål. Läs mer om hur vi använder cookies, samt hur du kan välja bort cookies i vår cookiepolicy.
C WORLDWIDE ASSET MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S DANMARK FILIAL I SVERIGE | BLASIEHOLMSGATAN 5| STOCKHOLM| ORG.NR 516405-7233

C WORLDWIDE MEDICAL SMALL & MID CAP

Tidigare Carnegie Global Healthcare. Fonden bytte namn 8 mars 2017.

C WorldWide Medical Small & Mid Caps mål är att skapa långsiktig värdetillväxt genom att investera globalt i ett begränsat antal bolag inom hälsovård. Investeringarna görs i små och medelstora bolag inom läkemedel, bioteknik, medicinsk teknik och hälsovård.

Vårt förvaltningsteam har ett nära samarbete med ett vetenskapligt råd bestående av ledande forskare vid Karolinska Institutet. Detta ger en unik inblick i den medicinska forskningens framkant och värdefull kunskap till exempel i den kommersiella potentialen i olika forskningsprojekt.

Våra investeringsbeslut bygger på grundlig fundamental aktieanalys. Denna analys kombinerat med dialog med vårt vetenskapliga råd skapar förutsättningar att sätta samman en koncentrerad portfölj bestående av 25-50 bolag vilka vi har detaljkunskap om och som enligt vår mening utgör de mest intressanta investeringsmöjligheterna på lång sikt.

Fondnamn: C WorldWide Growth - C WorldWide Medical Small & Mid Cap
Förvaltare: Mikael Svensson, Angelica Fatouros, Ulf Arvidsson
ISIN-kod: LU0091821107
PPM-nummer: 538 108
Förvaltningsavgift: 1,7%
Insättnings/ uttagsavgift: Ingen
Prestationsbaserad avgift: Ingen
Jämförelseindex: Russell 2000® Healthcare Index*
Startdatum: 1998-08-03
Basvaluta: EUR

 

*Russell Investment Group is the source and owner of the trademarks, service marks and copyrights related to the Russell Indexes. Russell® is a trademark of Russell Investment Group.