Vi använder cookies för att samla statistik. Genom att klicka OK accepterar du att cookies för att samla statistik används. Du kan neka till att sådana cookies används genom att klicka här. Läs mer om vår cookiepolicy här.OK
C WORLDWIDE ASSET MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S DANMARK FILIAL I SVERIGE | BLASIEHOLMSGATAN 5| STOCKHOLM| ORG.NR 516405-7233

INVESTERINGSFILOSOFI

Målsättningen med C WorldWide Nordic, vår nordiska strategi, är att skapa en långsiktig värdetillväxt som överstiger marknadens till en risk som ligger i linje med eller under marknadsrisken, genom att investera på de nordiska aktiemarknaderna.

Trots blott 25 miljoner invånare har de nordiska länderna en imponerande andel världsledande företag, många av dem exportorienterade till följd av den begränsade hemmamarknaden.

Ekonomins och kapitalmarknadernas ökande internationalisering har en betydande effekt på de nordiska aktiemarknaderna vilket medför att kurserna för i synnerhet nordiska storbolagsaktier i hög grad avgörs av internationella investerare. För den som investerar nordiskt är det därför viktigt att förstå de internationella trender som påverkar dessa investerares beteende.

Erfarenheterna från vår globala strategi har visat att en portfölj med begränsat antal aktier skapar förutsättningar för djup och ingående kännedom om varje enskild aktie. Risken i portföljen kan kvalitativt hållas på en låg nivå om en hög kvalitet i varje enskild aktie säkras. Dessa erfarenheter drar vi nytta av vid förvaltningen av C WorldWide Nordic.