Vi använder cookies för att samla statistik. Genom att klicka OK accepterar du att cookies för att samla statistik används. Du kan neka till att sådana cookies används genom att klicka här. Läs mer om vår cookiepolicy här.OK
C WORLDWIDE ASSET MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S DANMARK FILIAL I SVERIGE | BLASIEHOLMSGATAN 5| STOCKHOLM| ORG.NR 516405-7233

C WORLDWIDE NORDIC 31 JULI 2020

SEK, INKL. AVGIFTER

STRATEGI

Målsättningen med C WorldWide Nordic, vår nordiska strategi, är att skapa en långsiktig värdetillväxt som överstiger marknadens till en risk som ligger i linje med eller under marknadsrisken, genom att investera på de nordiska aktiemarknaderna.

Trots blott 25 miljoner invånare har de nordiska länderna en imponerande andel världsledande företag, många av dem exportorienterade till följd av den begränsade hemmamarknaden.

Ekonomins och kapitalmarknadernas ökande internationalisering har en betydande effekt på de nordiska aktiemarknaderna vilket medför att kurserna för i synnerhet nordiska storbolagsaktier i hög grad avgörs av internationella investerare. För den som investerar nordiskt är det därför viktigt att förstå de internationella trender som påverkar dessa investerares beteende.

Erfarenheterna från vår globala strategi har visat att en portfölj med begränsat antal aktier skapar förutsättningar för djup och ingående kännedom om varje enskild aktie. Risken i portföljen kan kvalitativt hållas på en låg nivå om en hög kvalitet i varje enskild aktie säkras. Dessa erfarenheter drar vi nytta av vid förvaltningen av C WorldWide Nordic.

FONDENS UTVECKLING

999999 Portfölj 999999 Jämförelseindex

Riskinformation: Investering i fonden är alltid förknippad med risk. Fondens basvaluta är USD. Fondandelsvärdet finns även tillgänglig i SEK via en daglig valutakonvertering mellan USD och SEK. Över tid kommer avkastningen för fonden i SEK att påverkas av valutakursen mellan USD och SEK. Siffrorna redovisas netto fondförvaltningsavgift. Övriga avgifter som uppkommer hos investeraren, såsom förvaringsavgifter och transaktionskostnader, är inte inkluderade.

Alla siffror är baserade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtid avkastning. Fondandelarna kan både öka och minska i värde. Det finns inga garantier för att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. För mer information om risk, se fondens fullständiga prospekt och KIID.

AVKASTNING & RISK

jul YTD 3 år 5 år S. start
Portfölj (%) 4,7 6,0 19,2 36,0 1141,9
Jämförelseindex (%) 2,1 -0,4 23,3 31,5 998,2
Differens (%) 2,6 6,4 -4,1 4,5 143,7
3 år 5 år S. start
Standardavvikelse portfölj (%) 14,4 12,9 17,3
Standardavvikelse jämförelseindex (%) 12,9 12,2 19,2
Beta 1,1 1,0 0,8
Tracking error (%) 4,3 4,3 7,1
Informationskvot -0,3 0,2 0,1
Konsistens (%) 47,2 55,0 50,3

GEOGRAFISK FÖRDELNING

SEKTORFÖRDELNING

TIO STÖRSTA INNEHAV

Vikt
Novo Nordisk 9,4 %
Vestas Wind Systems 5,7 %
Ørsted 5,3 %
Atlas Copco 5,2 %
Invisio Communications 4,6 %
Kone 4,3 %
Assa Abloy 4,0 %
Volvo 3,6 %
Svenska Handelsbanken A 3,5 %
Essity 3,5 %

FONDFAKTA

ISIN-kod: LU0086738027
Startdatum: 1996-04-01
Förvaltningsavgift per år: 1,6%
Handel: Daglig
Basvaluta: USD
Första minsta insättning: 10 000 SEK
Jämförelseindex: MSCI Nordic (10/40) Net Div (SEK)
Kapitalförvaltare: C WorldWide Asset Management
Portföljförvaltare: Peter Holt

DISCLAIMER

Fullständigt namn för delfonden omnämnd i denna månadsrapport är C WorldWide - C WorldWide Nordic (härefter ”fonden”).

Denna månadsrapport utgör inte, och ska inte betraktas som ett erbjudande eller en inbjudan att köpa eller sälja fonden eller de värdepapper som omnämns i rapporten. Månadsrapporten skall inte tolkas som investeringsrådgivning och C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S och C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige är inte ansvariga för lämpligheten av informationen i rapporten. Alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa riktigheten och exaktheten av uppgifterna i rapporten. Riktigheten och exaktheten kan inte garanteras och C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S och C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige tar inget ansvar för eventuella fel eller brister. All information som uttrycks i månadsrapporten är gällande från och med tidpunkten för offentliggörandet och kan komma att ändras. Denna månadsrapport har upprättats av C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S endast i informationssyfte och utgör inte en sådan periodisk rapport enligt luxemburgsk lagstiftning. Periodiska rapporter för fonden kan erhållas via www.cworldwide.com. För ytterligare information om fonden, se prospekt och faktablad.

C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige
Johan Meyer, jm@cworldwide.com, +46 70 353 1272. Sophia Bendrik, sbe@cworldwide.com, +46 73 095 7352.
Martin Rahmqvist, mra@cworldwide.com, +46 73 095 7353. Marie Rydström, mar@cworldwide.com, +46 76 002 7327.

www.cworldwide.com

Riskinformation: Investering i fonden är alltid förknippad med risk. Fondens basvaluta är USD. Fondandelsvärdet finns även tillgänglig i SEK via en daglig valutakonvertering mellan USD och SEK. Över tid kommer avkastningen för fonden i SEK att påverkas av valutakursen mellan USD och SEK. Siffrorna redovisas netto fondförvaltningsavgift. Övriga avgifter som uppkommer hos investeraren, såsom förvaringsavgifter och transaktionskostnader, är inte inkluderade.

Alla siffror är baserade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtid avkastning. Fondandelarna kan både öka och minska i värde. Det finns inga garantier för att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. För mer information om risk, se fondens fullständiga prospekt och KIID.