Vi använder cookies för att samla statistik. Genom att klicka OK accepterar du att cookies för att samla statistik används. Du kan neka till att sådana cookies används genom att klicka här. Läs mer om vår cookiepolicy här.OK
C WORLDWIDE ASSET MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S DANMARK FILIAL I SVERIGE | BLASIEHOLMSGATAN 5| STOCKHOLM| ORG.NR 516405-7233

C WORLDWIDE STABLE EQUITIES

C WorldWide Stable Equities investerar i långsiktigt attraktiva globala aktier, vilka vi förväntar oss kommer att uppvisa en mer stabil kursutveckling än aktiemarknaden som helhet. Stabila bolag har ofta uthålliga affärsmodeller med hög avkastning på eget kapital. Det är en av orsakerna till att de ofta levererar en attraktiv kombination av hög direktavkastning och mindre kursrörelser.

C WorldWide Stable Equities är lämplig för investerare som önskar exponering mot aktiemarknaden till en lägre risk.

Målet är att långsiktigt skapa högre avkastning än MSCI:s globala jämförelseindex för lågvolatilitetsaktier, till lägre risk än den globala aktiemarknaden.

Riskinformation: Investeringar i fondandelar är alltid förknippade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde, och kan påverkas av ändringar i valutakursen. Det finns inga garantier för att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. För mer information, se respektive KIID och prospekt.

Fondnamn: C WorldWide - C WorldWide Stable Equities
Förvaltar: Jakob Greisen
ISIN-kod: LU0093943974
PPM-nummer: 241 497
Förvaltningsavgift: 1,6%
Insättnings/ uttagsavgift: Ingen
Prestationsbaserad avgift: Ingen
Jämförelseindex: MSCI AC World Minimum Volatility Net Div
Startdatum: 2015-05-04
Basvaluta: USD

Riskinformation: Investeringar i fondandelar är alltid förknippade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde, och kan påverkas av ändringar i valutakursen. Det finns inga garantier för att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. För mer information, se respektive KIID och prospekt.