Vi använder cookies för att analysera hur besökare använder vår webbplats. Om du fortsätter på webbplatsen samtycker du till att cookies används för dessa ändamål. Läs mer om hur vi använder cookies, samt hur du kan välja bort cookies i vår cookiepolicy.
C WORLDWIDE ASSET MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S DANMARK FILIAL I SVERIGE | BLASIEHOLMSGATAN 5| STOCKHOLM| ORG.NR 516405-7233

C WORLDWIDE STABLE EQUITIES 29 FEBRUARI 2020

SEK, INKL. AVGIFTER

STRATEGI

C WorldWide Stable Equities investerar i långsiktigt attraktiva globala aktier, vilka vi förväntar oss kommer att uppvisa en mer stabil kursutveckling än aktiemarknaden som helhet. Stabila bolag har ofta uthålliga affärsmodeller med hög avkastning på eget kapital. Det är en av orsakerna till att de ofta levererar en attraktiv kombination av hög direktavkastning och mindre kursrörelser.

C WorldWide Stable Equities är lämplig för investerare som önskar exponering mot aktiemarknaden till en lägre risk. 

Målet är att långsiktigt skapa högre avkastning än MSCI:s globala jämförelseindex för lågvolatilitetsaktier, till lägre risk än den globala aktiemarknaden.

FONDENS UTVECKLING

065696 Portfölj 999999 Jämförelseindex

Riskinformation: Investering i fonden är alltid förknippad med risk. Fondens basvaluta är USD. Fondandelsvärdet finns även tillgänglig i SEK via en daglig valutakonvertering mellan USD och SEK. Över tid kommer avkastningen för fonden i SEK att påverkas av valutakursen mellan USD och SEK. Siffrorna redovisas netto fondförvaltningsavgift. Övriga avgifter som uppkommer hos investeraren, såsom förvaringsavgifter och transaktionskostnader, är inte inkluderade.

Alla siffror är baserade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtid avkastning. Fondandelarna kan både öka och minska i värde. Det finns inga garantier för att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. För mer information om risk, se fondens fullständiga prospekt och KIID.

AVKASTNING & RISK

feb YTD 3 år 5 år S. start
Portfölj (%) -7,6 -2,6 38,0 - 49,1
Jämförelseindex (%) -7,1 -3,1 34,7 - 58,3
Differens (%) -0,5 0,5 3,3 - -9,2
3 år 5 år S. start
Standardavvikelse portfölj (%) 11,7 - 12,3
Standardavvikelse jämförelseindex (%) 10,9 - 11,3
Beta 1,0 - 1,0
Tracking error (%) 4,4 - 4,6
Informationskvot 0,2 - -0,3
Konsistens (%) 41,7 - 41,4

GEOGRAFISK FÖRDELNING

SEKTORFÖRDELNING

TIO STÖRSTA INNEHAV

Vikt
Intercontinental Exchange 4,8 %
Atlantica Yield 4,7 %
Wheaton Precious Metals 4,5 %
Annaly Capital Management 4,3 %
New Residential Investment 4,1 %
Fiserv 3,7 %
STORE Capital 3,7 %
Aroundtown 3,6 %
Grand City Properties 3,5 %
United Health 3,4 %

FONDFAKTA

ISIN-kod: LU0093943974
Startdatum: 2015-05-04
Förvaltningsavgift per år: 1,6%
Handel: Daglig
Basvaluta: USD
Första minsta insättning: 10 000 SEK
Jämförelseindex: MSCI AC World Minimum Volatility Net Div (SEK)
Kapitalförvaltare: C WorldWide Asset Management
Portföljförvaltare: Jakob Greisen

DISCLAIMER

Fullständigt namn för delfonden omnämnd i denna månadsrapport är C WorldWide - C WorldWide Stable Equities (härefter ”fonden”).

Denna månadsrapport utgör inte, och ska inte betraktas som ett erbjudande eller en inbjudan att köpa eller sälja fonden eller de värdepapper som omnämns i rapporten. Månadsrapporten skall inte tolkas som investeringsrådgivning och C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S och C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige är inte ansvariga för lämpligheten av informationen i rapporten. Alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa riktigheten och exaktheten av uppgifterna i rapporten. Riktigheten och exaktheten kan inte garanteras och C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S och C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige tar inget ansvar för eventuella fel eller brister. All information som uttrycks i månadsrapporten är gällande från och med tidpunkten för offentliggörandet och kan komma att ändras. Denna månadsrapport har upprättats av C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S endast i informationssyfte och utgör inte en sådan periodisk rapport enligt luxemburgsk lagstiftning. Periodiska rapporter för fonden kan erhållas via www.cworldwide.com. För ytterligare information om fonden, se prospekt och faktablad.

C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige
Johan Meyer, jm@cworldwide.com, +46 70 353 1272. Sophia Bendrik, sbe@cworldwide.com, +46 73 095 7352.
Martin Rahmqvist, mra@cworldwide.com, +46 73 095 7353. Marie Rydström, mar@cworldwide.com, +46 76 002 7327.

www.cworldwide.com

Riskinformation: Investering i fonden är alltid förknippad med risk. Fondens basvaluta är USD. Fondandelsvärdet finns även tillgänglig i SEK via en daglig valutakonvertering mellan USD och SEK. Över tid kommer avkastningen för fonden i SEK att påverkas av valutakursen mellan USD och SEK. Siffrorna redovisas netto fondförvaltningsavgift. Övriga avgifter som uppkommer hos investeraren, såsom förvaringsavgifter och transaktionskostnader, är inte inkluderade.

Alla siffror är baserade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtid avkastning. Fondandelarna kan både öka och minska i värde. Det finns inga garantier för att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. För mer information om risk, se fondens fullständiga prospekt och KIID.