Vi använder cookies för att samla statistik. Genom att klicka OK accepterar du att cookies för att samla statistik används. Du kan neka till att sådana cookies används genom att klicka här. Läs mer om vår cookiepolicy här.OK
C WORLDWIDE ASSET MANAGEMENT FONDSMAEGLERSELSKAB A/S DANMARK FILIAL I SVERIGE | BLASIEHOLMSGATAN 5| STOCKHOLM| ORG.NR 516405-7233

MÅNADSRAPPORTER (NET)

Nedan finner du fondernas senaste månadsrapporter.

Detta är ett urval av C WorldWides fonder. För att hitta samtliga fonders månadsrapporter, gå in under våra fonder, välj fond och klicka vidare till rubriken "månadsrapport".

30 september 2020

C WorldWide Global Equities
C WorldWide Global Equities Ethical
C WorldWide Sweden
C WorldWide Sweden Small Cap
C WorldWide Asia
C WorldWide Emerging Markets
C WorldWide Healthcare Select
C WorldWide Stable Equities

Riskinformation: Investeringar i fondandelar är alltid förknippade med risk. Alla siffror är baserade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen tillförlitlig indikator för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det finns inga garantier för att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Valutan är SEK. Avkastningen kan öka eller minska som en följd av valutarörelser. Siffrorna redovisas netto fondförvaltningsavgift. Övriga avgifter som uppkommer hos investeraren, såsom förvaringsavgifter och transaktionskostnader, ingår ej. För mer information, se respektive KIID och prospekt.